in

කැනඩා ජොබ් බෑන්ක් එකෙන් රැකියා හොයද්දි මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න

මුලින්ම කියන්න ඕන කැනඩා ජොබ් බෑන්ක් ( www.jobbank.gc.ca) කියන්නේ කැනඩා රජය විසින් පවත්වාගෙන යන Job board එකක් පමණයි. එහි පළවන දැන්වීම් පිළිබද වගකීමක් කැනඩා රජය දරන්‍නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ රැකියා පුරප්පාඩු පිළිබඳ දැන්වීම් වල සත්‍ය අසත්‍යතාවය ගැන තහවුරු කිරීමට රාජ්‍ය ආයතනයක් ඒ තුල නැහැ.

 අද දවස වෙත්දි ජොබ් බෑන්ක් (වගේම indeed/LinkedIn වැනි තැන් වලත්) සත්‍ය රැකියා පුරප්පාඩු ඒවා (Genuine job openings) වගේම ව්‍යාජ රැකියා පුරප්පාඩු ගැන දැන්වීම්( Fake jobs) තිබෙනවා.

තත්ත්වය වඩාත් සංකීරණ කරමින්, අද වෙත්දී Fake jobs සහ Genuine jobs වෙන් කර හඳුනාගැනීමට නොහැකි වන තරමට සූක්ෂම ලෙස කැනඩා රැකියා වංචාකරුවන් දැන්වීම් පළ කරනවා.

මෙම ව්‍යාජ දැන්වීම් වල අරමුණ කිහිපයක් තිබෙන්න පුළුවන්, ඒ අතරේ ඔබේ තොරතුරු ලබා ගැනීම, එම තොරතුරු විකිණීම හෝ ඒ ඔස්සේ වෙනත් වංචා හෝ ව්‍යාපාර කිරීම, විවිධ වංචනික හෝ ලියාපදිංචිය ඇති සංක්‍රමණ උපදේශකයන්ට තොරතුරු එකතු කරගැනීම මෙන්ම, සමහර විට ඔබව රවටා මුදල් වංචා කරගැනීමත් ප්‍රධානව දකින්න පුළුවන්.

සත්‍ය සහ ව්‍යාජ දැන්වීම් හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

අද දවසට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහ සමාජ-සාමාන්‍ය දැනුම වැඩි කරගන්න. එකවර දැක්ක පමණින් ඉල්ලුම් කිරීම් කරන්න එපා, කාළයක් ජොබ් බෑන්ක් තුල විමසිමින් යම් අත්දැකීමක් ලබා ඉන්න පසුව උත්සාහ කරන්න.

එම දැන්වීමේ ඇති හිත් ඇදගන්නා දීමනා, හිත් ඇද ගන්නා වචන, එම රැකියාවට ඉල්ලුම් කිරීමට පෙළඹවෙන වචන ගැන අවධානය යොමු කරන්න. (කැනඩාව තුල පිළිගත් ලියාපදිංචි ආයතනයක් පුරප්පාඩුවක් පළ කිරීමේදී “නිකං දීම්” , අසාමාන්‍ය ඉහළ වැටුප් , සුදුසුකම් නැතත් ගන්නවා වැනි උපක්‍රම යොදා ගන්නේ නැහැ.)

එම දැන්වීමේ ආකෘතිය, හැඩ රුව, වර්ණ, වචන භාවිතය ගැන විමසීමක් කරන්න (සාමාන්‍යයෙන් කැනඩා‍වේ ආයතනයකින් පළ කරන දැන්වීමක, භාෂා ව්‍යහාරය , කැනඩා සංස්කෘතියට ඔබින, වෘත්තීමය, ආයතනික ගරුත්වය රැකෙන ආකාරයක් පවත්වා ගන්නවා. දැන්වීම් තුල රැකියාව, අවශ්‍යතාවය , කළ යුතු වගකීම්, අපේක්ෂා කරන කුසලතා/සුදුසුකම් වැනි දේ සාරංශයක් මිස, වෙන වැල්වටාරම් නැහැ)

එම දැන්වීම් වල යොමු වන ඊමේලය gmail/yahoo වගේ නිකං ලැබෙන ‍ඊමේලයන් වෙන්නේ නැහැ . -නමුත් දැන් දැන්, මෙම වංචාකරුවන් තාවකාලිකව ඩෝමෙන්යන් ලියාපදංචි කරගෙන ඒ යටතේ ඊමේල සකසා ගන්නා නිසා යොමු වන ඊමේලය පෙර කී නොමිලේ ලැබෙන එකක් නොවීමම ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. එවැනි අවස්ථා වල ඊමේලයේ අග කෑල්ල, ඒ කිව්වේ ඩොමේනය ඔස්සේ අදාල වෙබ් අඩවියට යන්න. එහි ඇති තොරතුරු කියවා බලන්න, ලිපියනයන්, ලියාපදිංචි අංක තිබේ නම් ලියා ගන්න. අන්තර්ජාලයේ ඇති පහසුකම් යොදාගෙන, එම වෙබ් අඩවිය කොපමණ වයසක එකක් දැයි හොයා බලන්න. (වයස අඩු නම්, වේබ් අඩවියේ විස්තර සහ දැන්වීම තුල විස්තර පරස්පර නම්, වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය සැක සහිත නම් පරිස්සම් වන්න)

දැන් පෙර කී ක්‍රමය ඔස්සේ ලබා ගත් ලිපිනය Google map එක ඔස්සේ එම ස්ථානය ගැන සොයා බලන්න. ආයතනයේ නම, ගොඩනැගිල්ල හඳුනාගන්න පුළුවන්දැයි බලන්න.

ඊළඟට පෙර ක්‍රමය ඔස්සේ අදාල ආයතනය පිහිටි තැන පෝස්ටල් කෝඩ් එක හඳුනාගන්න. එය Canada post වෙබ් අඩවියේ ‍Postal code finder (https://www.canadapost-postescanada.ca/…/postal…/fpc.jsf) මත සටහන් කර, ලබා දී ඇති ලිපිනය සහ Canada post විසින් හඳුනාගන්න ලිපිනය නිවැරදිදැයි බලන්න. නොවේ නම් පරිස්සම් වන්න.

ඊළඟට මෙම ආයතනය මීට පෙර පළකර ඇති රැකියා පුරප්පාඩු ගැන විමසීමක් කරන්න. යම් ආයතනයකට විදේශ ‍සේවයකයන් බඳවා ගත හැකි සීමාවක් පවතිනවා. ඉතා වැඩි වශයෙන් රටාවක් ලෙස විදේශ ශ්‍රමිකයන් සඳහා රැකියා නිකුත් කරන බව හඳුනාගන්නට පුළුවන් නම් පරිස්සම් වන්න.

දැන් අදාල ආයතනය කැනඩා රජය තුල ලියාපදිංචි ආයතනයක් දැයි බිස්නස් රෙජිසට්‍රිය ඔස්සේ විමසා බලන්න. ඒ සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය හෝ සමහර පළාත් වෙබ් අඩවි උදව් කරගත හැක (https://beta.canadasbusinessregistries.ca/).

අදාල ආයතනයේ නමින් සමාජ මාධ්‍ය පිටු( Verified), Google reviews, BBB reviews ඇත්දැයි බලන්න. ගූගල් රිවීව්ස් නම් පරිස්සමෙන් බලන්න, මොකද මුදල් රිවීව්ස් දාන අවස්ථා ‍බෝමයි, විමසිල්ලෙන් බලන්න, ඒ රිවීව්ස් දාපු අය වෙනත් ආයතන වෙත රිවීව්ස් ලබා දී ඇත්ද ඒව‍ා කුමන ආකරයේ දැයි කියන එකත් තහවුරු කරගන්න . පෙර කී ක්‍රම ඔස්සේ ලබා දී ඇති තොරතුරු සහ දැන්වීමේ තොරතුරු අතර සමාන බවක් ඇත්නම් ආයතනයේ දුරකථන අංක, ඊමේලයයන් හඳුනාගන්න.

විමසන දැන්වීම සහ පෙර පළ කර ඇති දැන්වීම් වල සඳහන් කර ඇති ඊමේලයන් සහ දුරකථන අංකය අතර පරස්පරයක් නොවේ දැයි විමසන්න.

මේ සියල්ල තුල “විශ්වාසයක්” ඇත්නම් ඉල්ලුම් කරන්න, කිසිදු විටක පාස්පෝට් අංක, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංක ලබා දීමට අවශ්‍ය නොවේ. එවැනි තොරතුරු ඉල්ලුම් කරනවා නම් සැක සහිතය.

ඔබේ ඉල්ලුම් කිරීමට ලැබෙන ප්‍රතිචාරයේ යොමුවන ඊමේලය හෝ අංකය හඳුනාගන්න. එය පෙර හඳුනාගත් එකක් ‍නොවේ නම් විමසිලිමත් වන්න.

කැනඩාවේ කිසිදු ආයතනයක් සම්මුඛ පරික්ෂණයක් නොතබා තෝරා ගැනීම් කරන්‍නේ නැ. (ඒ පිළිබඳ වෙනම ලිපියක් ඇත) . එකවරම ඔබේ සුදුසුකම් එම රැකියාවට ගැලපෙන බව කියන්නේ ‍ නැත.

සම්මුඛ පරික්ෂණයක් තිබුණා නම් , තෝරා ගත් බව දැනුම් දුන්නත්, කිසිදු අමතර පාඨමාලාවකට, ලිපි සැකසීමකට හෝ කිසිවකට ඔබෙන් මුදල් ඉල්ලා සිටින්නේ නැත.

මේ සියල්ල සාර්ථක වුනේ නම්, පෙර හඳුනාගත ඊමේලය හෝ අංකය ඔස්සේ අදාල ආයතනයේ මානව සම්පත් අංශය සම්බන්ධ කරගෙන ජොබ් ඔෆර් එක තහවුරු කරගන්න.

මේ සියල්ල කළත්, වර්ක් වීසා/පර්මිට් ලැබී කැනඩාව තුල රැකියාව බාර ගන්නා තුරු “විමසිලිමත් වීම” වඩා වැදගත් වේවි. හේතුව දැන් සංක්‍රමණ වංචාකරුවන් අතර , රැකියා බලපත්‍රය ලබා දී ඉන් පසුව සිදුවන විවිධ අක්‍රමිතා වැඩි වෙමින් පවතින නිසාවෙන්.

මේ පියවර ඔස්සේ ඔබට 100%ක නැතත්, යම් සාර්ථක තහවුරු කරගැනීමක් කරන්නට පුළුවන් වේවි. ව්‍යාජ දැන්වීම් වලට රැවටිලා ඔබේ කාලය වගේම මුදලුත් නැති කරගන්නේ නැතුව අපි මේ කියපු විදිහට වගේම ඔබේ දැනුම සහ දැනීම් භාවිතා කරලා විමසිලිමත්ව රැකියා වලට අයදුම් කරන්න.

Post Credit – කැනඩාවට එන්නට මග SLtoCanada FB Group

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

කැනඩාවේ වාහන ඉන්ෂුරන්ස් විස්තරේ

Canada Work permit සොයන අයට වටිනා උපදෙසක්